In gezinsverband of team werkt paardencoaching op individueel niveau, daarnaast ook op de relaties tussen de leden. Tijdens een sessie laat een paard direct zien waar en/of bij wie de meeste energie zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld. De paardencoach begeleidt verschillende activiteiten welke naast het paard worden uitgevoerd. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie in de bak, krijgt ieder gezinslid zélf inzichten in de situatie die er (onbewust) al langer zijn geweest. Hierdoor ontstaat binnen het gezin ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en hiermee om te gaan. Mede omdat er tijdens de paardencoaching niet veel gesproken hoeft te worden, wordt deze manier van werken door het gezin als zeer veilig ervaren.